MetaSus heeft een inventarisatie gemaakt van Nederlandse bedrijven met exporteerbare producten en/of diensten op het gebied van energie efficiency. Focus-sectoren zijn de gebouwde omgeving, de industrie en de glastuinbouw. Er zijn negen "competitieve clusters" geïdentificeerd, met als meest kansrijke: CO2 emissievrij bouwen in de utiliteit, energiediensten voor de industrie, reductie van energiekosten in datacenters en energiekosten beheersing in de glastuinbouw. Meer dan 100 energie efficiency bedrijven hebben interesse in gezamenlijke exportpromotie. De resultaten van de studie worden onder meer gebruikt voor het Cleantech Holland initiatief van FME. De inventarisatie is uitgevoerd voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in samenwerking met CE Delft. Schrijf een email naar keesman<at>metasus.nl voor een PDF-exemplaar van het rapport.

Go to top