Nieuwsarchief

Is er in Indonesië een markt voor Nederlandse producten en diensten rond afval en circulaire economie? Afval is een groeiend probleem in Indonesië, zoveel is zeker, maar kunnen Nederlandse toeleveranciers bijdragen aan oplossingen? Deze vragen staan centraal in het marktonderzoek dat MetaSus heeft uitgevoerd in de periode 24 okt - 2 nov in en rond Jakarta. De kick-off was het Circulaire Economie evenement van de Europese Unie, daarna is een reeks bedrijven en organisaties bezocht. Plus de stortplaats Bantar Gebang, het kunststof recycling bedrijf Langgeng Jaya Fiberindo en de afvalverwerker Waste 4 Change. Tijdens het eindejaars evenement van de Holland Circular Hotspot heeft Bert Keesman van MetaSus een eerste indruk gegeven van de kansen in Indonesië (zie de link naar de power point hieronder). Het rapport volgt eind december. Deze marktstudie is mogelijk de opmaat naar een Partners for International Business Project rond Afval / CE in Indonesië, dat MetaSus zal ontwikkelen samen met Hans Breukelman van BreAd BV.

Andere interessante bronnen:

Nederland blijft bouwen aan de handelsrelatie met Iran. Direct contact is daarbij essentieel. In de week 19-23 november maakte een delegatie van 12 hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Iraanse afval- en watersector een "Holland Tour". De private sector was goed vertegenwoordigd met bedrijven als MAPNA Groep, South Iran Investment en Tehran Afra. De kick-off vond plaats bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vervolgens legden de deelnemers een reeks van veldbezoeken af, soms gezamenlijk, soms gescheiden voor de water en afvalsector. Highlights waren bijvoorbeeld de afvalscheidingsinstallatie in Oudehaske, een vergistingsinstallatie gebouwd door Adverio en de waterzuivering van Amersfoort. Het "Holland meets Iran" matchmaking evenement trok meer dan 20 Nederlandse ondernemers die ondanks de lastige politieke situatie kansen zien in Iran. Deze inkomende missie werd georganiseerd door MetaSus, WATRIX en Rijkswaterstaat Leefomgeving in het kader van het Partners for International Business programma B-WIN: Business in Water and Waste Iran-Netherlands.

Hieronder de samenstelling van de delegatie.

Iraanse delegatie Afval

Iraanse delegatie Water

View the embedded image gallery online at:
https://metasus.nl/nl/nieuwsarchief-nl.html#sigProId6f6c56e6d0

 

Myanmar heeft behoefte aan ondersteuning rond afvalbeheer en Nederland kan hierbij helpen. Dat is de conclusie van een scoping missie, uitgevoerd door drie Nederlandse experts op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade in Yangon. Herman Huisman van Rijkswaterstaat Leefomgeving, Hans Breukelman van BreAd BV en Bert Keesman van MetaSus waren van 13 t/m 24 maart in Myanmar.

“Ons land heeft 60 jaar geslapen, en nu worden we wakker”. Zo verwoordde de burgemeester van Mandalay de heer Ye Lwin de fase waarin het land zich bevindt. Onder leiding van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi zet Myanmar koers naar een betere toekomst. Het afvalbeheer is daarbij nog ver onder de maat. Het Expert Team bezocht de twee grootste steden: Yangon en Mandalay. Stadsreiniging en inzameling hebben er slechts een beperkte dekkingsgraad. Ca. 50% van het afval eindigt daardoor als zwerfvuil. De effecten op de gezondheid van de bevolking blijven niet uit. In de delta’s heeft het zwerfvuil een desastreus effect op het oppervlaktewater.

Bevolkingsgroei, economische groei en de productie van afval gaan hand in hand. De afvaldiensten van Myanmar kunnen dit niet aan. Als er al wordt ingezameld moet het afval worden getransporteerd met een beperkt aantal kleine voertuigen door zwaar verkeer. Overslagstations ontbreken. Storten vindt plaats op vrijwel onbeheerde dumpsites zonder voorzieningen.

Nederland kan ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door te voorzien in opleidingen die de organisatie en dienstverlening door overheden verbeteren. Maar ook door bij te dragen aan het opzetten van eenvoudige overslagstations en verbetering van de bestaande dumpsites. Dat hoeft niet veel te kosten. Het goede nieuws is dat de meerkosten voor een deel kunnen worden opgevangen door te kiezen voor quick-wins, door verhoging van de efficiency en door benutting van de schaal van de steden.

Er is veel belangstelling in Myanmar voor een dergelijke Nederlandse aanpak. En de Nederlandse experts zien daarbij ook de nodige kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Hun bevindingen staan uitvoerig beschreven in een rapport dat nu beschikbaar is via de website van RVO.

 

banner

Colombia wil in 2018 toetreden tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Maar daar moet nog wel het nodige voor gebeuren. Eén van de eisen is dat het land actief bezig gaat met het verbeteren van het milieu. Het Ministerie van Milieu en Duurzame Ontwikkeling (MADS) heeft mede daarom aangekondigd dat het nog dit jaar komt met recycling doelen voor verpakkingen.

De Associatie van Industriëlen ANDI (het VNO-NCW van Colombia) is al geruime tijd bezig met vrijwillige systemen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor o.a. verpakkingen van insecticiden, gebruikte autobanden, batterijen, elektronica en huishoudelijke apparaten. Nu MADS met ambitieuze doelstellingen voor de recycling van verpakkingen gaat komen is de oefenfase voorbij: het is tijd om een professioneel UPV systeem op te tuigen. ANDI heeft het Holland House Waste Window (HHWW) in Bogotá gecontracteerd om te helpen een voor Colombia geschikt systeem te ontwerpen. Linda Breukers, HHWW's Directrice, heeft Mark Donders van De Bries en Bert Keesman van MetaSus gevraagd om mee te ontwerpen.

In de eerste fase zijn internationale ervaringen rond UPV-systemen geïnventariseerd: Nedvang in Nederland, Fost Plus in België, het VK systeem en ook Pakomak in Macedonië. De laatste heeft de speciale interesse van ANDI vanwege de belangrijke rol van de informele sector in Macedonië. Deze groep zal immers ook in Colombia moeten worden ingepast in het systeem. Vandaar dat ook het banden recycling programma REDISA in Zuid-Afrika onder de loep is genomen. Er is inmiddels een eerste ontwerp voor een UPV systeem in Colombia ontworpen. In oktober worden de definitieve aanbevelingen voor het Colombiaanse systeem opgeleverd.

 

Banner Nedvang

Waste MyanmarSinds 2011 is Myanmar bezig met een democratische en economische inhaalslag. Dit resulteert in een jaarlijks groeipercentage van 7% a 8%. De verwachting is dat de groei zal aanhouden, mede gezien de strategische ligging tussen China, India en Thailand: de snelst groeiende regio ter wereld. De gestage industrialisatie van Myanmar, gekoppeld aan de verstedelijking en veranderende consumptiepatronen brengen onvermijdelijk een probleem met zich mee: een groeiende hoeveelheid afval.

De Nederlandse watersector is al actief in Myanmar. Vanwege de grote rivieren en uitgestrekte kust is het land kwetsbaar voor overstromingen. De Nederlandse ondersteuning is er op gericht om deze risico's te verkleinen. Afval is daarbij een stoorzender, omdat het de overstromingen verergert en zorgt voor verontreiniging van oppervlakte- en drinkwater. De Nederlandse Ambassade in Yangon overweegt daarom de focus te verbreden naar afvalzorg.

De 57 miljoen inwoners van Myanmar zorgen voor 15.000 a 20.000 ton afval per dag, vooral in de grote steden zoals Yangon (5,2 miljoen) en Mandalay (1 miljoen). Deze hoeveelheid zal naar verwachting snel stijgen. Als dit op zijn beloop gelaten wordt zal deze afvalberg een groot probleem worden. Tegelijk hebben deze steden een schaal waarbij effectieve actie mogelijk wordt. Zo ontstaat een markt voor Nederlandse bedrijven en organisaties met kennis en producten op het gebied van verantwoord afvalmanagement.

Met steun van RVO gaat de Nederlandse Ambassade in Yangon de kansen verkennen om de afvalsector in Myanmar met Nederlandse inbreng te versterken. De eerste stap is een verkennende missie van 13 t/m 24 maart onder leiding van Herman Huisman van Rijkswaterstaat Leefomgeving, samen met Hans Breukelman van BreAd BV en Bert Keesman van MetaSus. De focus zal liggen op het afvalbeleid, de bestaande infrastructuur, organisaties, de private sector en marktkansen. De missie resulteert in een rapport met aandacht voor zowel de publieke als de private aspecten. Via een LinkedIn groep kan het missieteam op pad worden gestuurd met concrete vragen en kan het verloop van de missie worden gevolgd. U bent van harte welkom u aan te sluiten bij deze LinkedIn groep door hier te klikken.

Go to top