Sector inventarisatie en monitoring

MetaSus monitort de milieutechnologie sector en de diverse sub-sectoren op continue basis, met speciale aandacht voor de activiteiten en ambities rond export. Regelmatig voert MetaSus samen met ENVAQUA en andere partners een brancheonderzoek milieutechnologie uit, om de vinger aan de pols te houden voor wat betreft economische ontwikkelingen, trends, innovatie en export binnen de sector. Een eigen database van rond 1.000 milieutechnologie bedrijven stelt MetaSus in staat om buitenlandse partijen snel door te verwijzen naar relevante toeleveranciers en contacten in Nederland.

 

Marktverkenningen

MetaSus verkent de markt voor milieutechnologie op (sub-) sector niveau en voor individuele bedrijven. De nadruk ligt op Engels- en Spaanssprekende landen. Samenwerking met lokale partner organisaties garandeert dat de resultaten een weerspiegeling zijn van de werkelijke lokale behoeften. Omgekeerd verkent MetaSus ook de kansen voor buitenlandse milieutechnologie in Nederland en andere landen van de Europese Unie.

 

Organisatie handelsmissies en matchmaking

MetaSus organiseert en begeleidt inkomende en uitgaande sectorale handelsmissies op het gebied van milieutechnologie (inclusief duurzame energie en energie efficiency). Het streven is om de contacten tussen ondernemers te optimaliseren door de wederzijdse verwachtingen nauwkeurig in kaart te brengen en te matchen en tijdens de missie zoveel mogelijk gelegenheid te geven voor rechtstreekse contacten. In Engels- en Spaanssprekende gebieden is de toegevoegde waarde van MetaSus het grootst.

 

Ontwikkeling van business strategieën en innovatieve concepten

Op deelgebieden zoals afvalbeheer, circulaire economie, bodemsanering en waterzuivering is de internationale concurrentiepositie van Nederland sterk. Met integrale concepten zoals de klimaatneutrale kas scoren we ook. MetaSus spant zich in om tot winnende exportstrategieën van concurrerende clusters te komen, waarbij samenwerking het sleutelwoord is: tussen private en publieke partijen, tussen aanbieders van producten, diensten en kennis, en ook met partijen uit andere EU landen.

 

Financiering export(-promotie) milieutechnologie

MetaSus speelt een bemiddelende rol bij het verkrijgen van private en/of publieke financiering voor exportpromotie én de feitelijke export van milieutechnologie. Voor mogelijkheden van private financiering spreekt MetaSus het opgebouwde contactennetwerk bij investeringsfondsen aan, bestaande uit zowel gespecialiseerde cleantech investeerders als uit breed georiënteerde private equity investeerders. Dergelijke financiering kan worden aangevuld met publieke instrumenten zoals de DHI regeling, Fonds Duurzaam Water, het Dutch Good Growth Fund en het DRIVE programma. Omgekeerd kan MetaSus als antenne fungeren voor fondsen op zoek naar potentieel rendabele investeringen.

Go to top