Nieuwsarchief

Meteen inschrijven? Klik hier.

Op donderdag 26 oktober krijgt de Recycling Beurs bezoek uit Ghana. Na het succesvolle "Holland meets Colombia" in 2015 staat nu "Holland meets Ghana" op het programma. Van 10 tot 13 uur krijgt u een inleiding over de ontwikkelingen in de Ghanese afvalsector en over de do's en dont's van zaken doen met dit West-Afrikaanse land. Tijdens de matchmaking is er volop gelegenheid tot individuele gesprekken met leden van de Ghanese delegatie. U kunt zich inschrijven door hier te klikken (geen kosten aan verbonden). Na afloop (vóór uw bezoek aan de Recycling Beurs?) is er een lichte lunch. Holland meets Ghana wordt georganiseerd door PSPS Consultants, MetaSus en BreAd BV en gefinancierd door RVO. Het evenement is onderdeel van een inkomende missie van een week, waarbij de Ghanese delegatie uitgebreid kennis maakt met de Nederlandse afvalsector. Zie hieronder de lijst met Ghanese bedrijven die zich al hebbben ingeschreven (laatste update: 7 sep 2017).

boliviaMetaSus, BreAd BV en Rijkswaterstaat Leefomgeving nodigen u uit om deel te nemen aan het “Viva Bolivia” programma, gericht op de promotie van handel rond afval en biomassa tussen Nederland en Bolivia. Dit is een zogenaamd "Impact Cluster", een jonger broertje van het Partners for International Business (PIB) programma van RVO. Net als PIB is het een meerjarig programma van exportbevordering door een groep bedrijven, met wat meer nadruk op publieke samenwerking. Er doen minstens vier Nederlandse bedrijven plus een kennisinstelling aan mee voor een periode van tenminste twee jaar. Activiteiten zijn onder meer handelsmissies en Roadshows naar Bolivia, inkomende missies van hooggeplaatste vertegenwoordigers van Boliviaanse overheden en bedrijven, matchmaking activiteiten, twinning projecten, enz. Het uiteindelijke actieplan wordt vastgesteld door de deelnemende bedrijven. De kosten van deelname bedragen EUR 1.500 ex BTW per jaar. Leden van ENVAQUA krijgen 20% korting. Schrijf voor meer informatie of om u in te schrijven een email naar Bert Keesman op keesman(at)metasus.nl of bel 06 12699014.

Wilt u eerst het marktrapport lezen? Op de RVO site kunt u het downloaden (klik hier).

map of IranKlik hier om u op te geven of voor meer informatie.

Update 25 april 2017: PIB Project Iran goedgekeurd door RVO - Begin mei ontwikkeling actieplan en dan van start!

Nu de sancties voor een groot deel zijn opgeheven is voor Iran een periode van groei aangebroken (schatting 5% in 2016). Het milieubewustzijn onder de bevolking groeit ook en het land wil de omgang met afval en afvalwater professionaliseren. In samenwerking met ENVAQUA en Rijkswaterstaat ontwikkelen MetaSus en Adverio het B-WIN programma: Business in Waste(water) Iran-Netherlands.

In dit Partners for International Business project gaat een cluster van Nederlandse bedrijven zich gedurende twee jaar positioneren op de Iraanse markt, met focus op een aantal grote steden zoals Teheran, Mashhad, Isfahan en Chiraz. Activiteiten zijn o.a. uitgaande en inkomende missies en promotie via brochures, een nieuwsbrief en een film, dit alles ondersteund door een lokale coördinator. Rijkswaterstaat Leefomgeving werkt ondertussen aan de versterking van de publieke sector in Iran.

Een kernteam van deelnemende bedrijven is gevormd. Deelname aan het programma kost EUR 1.500 ex BTW per jaar. ENVAQUA leden krijgen 20% korting. Wilt u aanhaken of meer informatie, bel dan Bert Keesman van MetaSus op 06 12699014 of vul het formulier in.

Waste MyanmarSinds 2011 is Myanmar bezig met een democratische en economische inhaalslag. Dit resulteert in een jaarlijks groeipercentage van 7% a 8%. De verwachting is dat de groei zal aanhouden, mede gezien de strategische ligging tussen China, India en Thailand: de snelst groeiende regio ter wereld. De gestage industrialisatie van Myanmar, gekoppeld aan de verstedelijking en veranderende consumptiepatronen brengen onvermijdelijk een probleem met zich mee: een groeiende hoeveelheid afval.

De Nederlandse watersector is al actief in Myanmar. Vanwege de grote rivieren en uitgestrekte kust is het land kwetsbaar voor overstromingen. De Nederlandse ondersteuning is er op gericht om deze risico's te verkleinen. Afval is daarbij een stoorzender, omdat het de overstromingen verergert en zorgt voor verontreiniging van oppervlakte- en drinkwater. De Nederlandse Ambassade in Yangon overweegt daarom de focus te verbreden naar afvalzorg.

De 57 miljoen inwoners van Myanmar zorgen voor 15.000 a 20.000 ton afval per dag, vooral in de grote steden zoals Yangon (5,2 miljoen) en Mandalay (1 miljoen). Deze hoeveelheid zal naar verwachting snel stijgen. Als dit op zijn beloop gelaten wordt zal deze afvalberg een groot probleem worden. Tegelijk hebben deze steden een schaal waarbij effectieve actie mogelijk wordt. Zo ontstaat een markt voor Nederlandse bedrijven en organisaties met kennis en producten op het gebied van verantwoord afvalmanagement.

Met steun van RVO gaat de Nederlandse Ambassade in Yangon de kansen verkennen om de afvalsector in Myanmar met Nederlandse inbreng te versterken. De eerste stap is een verkennende missie van 13 t/m 24 maart onder leiding van Herman Huisman van Rijkswaterstaat Leefomgeving, samen met Hans Breukelman van BreAd BV en Bert Keesman van MetaSus. De focus zal liggen op het afvalbeleid, de bestaande infrastructuur, organisaties, de private sector en marktkansen. De missie resulteert in een rapport met aandacht voor zowel de publieke als de private aspecten. Via een LinkedIn groep kan het missieteam op pad worden gestuurd met concrete vragen en kan het verloop van de missie worden gevolgd. U bent van harte welkom u aan te sluiten bij deze LinkedIn groep door hier te klikken.

penalosaDe recent aangetreden burgemeester van Bogotá, Enrique Peñalosa, neemt het afvalbeheer in Bogotá rigoreus op de schop. Afvalinzameling komt terug in private handen en in de komende jaren zien we een reeks van veranderingen. Dit levert kansen op voor Nederlandse leveranciers van afvalgerelateerde producten en diensten.

Bogotá is de hoofdstad van Colombia met bijna 8 miljoen inwoners. Dagelijks genereren zij tegen 6.300 ton afval. De vorige burgemeester Gustavo Petro maakte in 2012 het publieke waterleidingbedrijf Aguas de Bogotá verantwoordelijk voor de afvalinzameling. Dit betekende een grote verandering. In de praktijk bleven private partijen toch nog bijna 50% van het afval inzamelen.

Enrique Peñalosa heeft nu tenders uitgeschreven voor de afvalinzameling in vijf zones van Bogotá met een gemiddelde waarde van EUR 275 miljoen. Nationale en internationale bedrijven kunnen hierop inschrijven. Bedrijven uit Chili, Spanje en Perú hebben al interesse getoond. In mei valt de beslissing. Colombia kennende zal het wel wat langer duren, maar toch.

Aanvullende kansen gaan zich voordoen als gevolg van het Plan voor Integraal Afvalmanagement (PGIRS) dat op 11 november 2016 door Peñalosa is vastgesteld. Dit bestrijkt een periode van 12 jaar. In die periode moet de hoeveelheid afval die bij de stortplaats Doña Juana wordt afgeleverd met 6% afnemen. Het plan vergt een totale investering van 84 miljoen euro. Enige highlights zijn:

  1. Ontwikkeling van een nieuwe stortplaats (in zeven jaar)
  2. Meer elektriciteit uit stortgas op Doña Juana (van 1.7 MW naar 12 MW)
  3. Uitrusting voor de ca 22.000 informele recyclers incl alternatieven voor handkarren
  4. Introductie van scheiding aan de bron
  5. Aandeel mechanisch straatvegen van 20% naaar 40% van het totaal
  6. Introductie van afvalcontainers in o.a. de dichtbevolkte delen van de stad

Dat alles zal een verscheidenheid aan kansen opleveren. Nederland heeft zich de afgelopen jaren stevig gepositioneerd als leverancier van kennis en producten rond afval als gevolg van een samenwerkingsproject met een private én een publieke component (PIB en G2G). Het Holland House Waste Window blijft een vooruitgeschoven post in Bogotá, waar Linda Breukers de situatie in de gaten houdt en snel kan schakelen (Bron: El Espectador, 26 nov 2016).

Ga naar boven