Nieuwsarchief

Meteen inschrijven? Klik hier

Van 21 t/m 24 feb 2018 organiseert MetaSus een handelsmissie rond afval en afvalwater naar de Iran Enviro Fair 2018 in Teheran. Aan deze 17e Iran International Environment Exhibition zullen ca 350 exposanten meedoen uit 20 landen, waaronder bedrijven actief in afvalmanagement, recycling, waterbehandeling en afvalwaterzuivering. Er worden 10.000 bezoekers verwacht. In samenwerking met de Nederlandse Ambassade wordt een Holland Paviljoen ingericht. Ook vindt er een seminar en een matchmaking evenement plaats om de Nederlandse deelnemers te profileren. Deze missie wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Teheran, Rijkswaterstaat Leefomgeving en ENVAQUA.

Programma

  Dinsdag 20 februari
Middag Vlucht Amsterdam - Teheran
  Woensdag 21 februari
Ochtend Milieubeurs (Holland Paviljoen)
Middag Seminar "Sustainable Waste and Waste Water Management in the Netherlands"
  Donderdag 22 februari
Ochtend Milieubeurs (Holland Paviljoen)
Middag 1 Matchmaking: "Dutch-Iranian Business and Cooperation in Waste(water) Management"
Middag 2 Netwerkevenement in het Holland Paviljoen
  Vrijdag 23 februari
 Ochtend  Milieubeurs en mogelijkheid tot individuele site visits met potentiele partners
 Middag  Vlucht Teheran - Nederland

 

Deelname

Deze missie wordt georganiseerd in het kader van het Partners for International Business project "Business in Waste(water) Iran - Netherlands" (B-WIN). Nederlandse bedrijven die niet deelnemen aan het B-WIN programma kunnen toch inschrijven voor de missie. In dat geval bedragen de deelnamekosten EUR 950 + BTW. Leden van ENVAQUA krijgen 20% korting.

De inschrijving geeft recht op:

  • Deelname aan het gehele programma van de missie
  • Gebruik van het Holland Paviljoen als uitvalsbasis op de Milieubeurs
  • Deelname aan de matchmaking (incl. opname profiel op de  matchmaking website) en aan het netwerkevenement

 Inschrijven

Geintereseerd? Schrijf je in via het formulier. Via ditzelfde formulier is het mogelijk om aanvullende informatie aan te vragen. Tegen eind januari wordt voor de deelnemers een informatiemiddag georganiseerd. Dan worden ook de resultaten van de marktstudie afvalmanagement in Iran gepresenteerd. De marktstudie "Water and Wastewater Sector Report Iran" is nu al beschikbaar. U kunt deze aanvragen door een email te sturen naar Bert Keesman van MetaSus op  keesman(at)metasus.nl

"Ghana is Africa for beginners". Onder dat motto heette de vers geïnstalleerde ambassadeur van Ghana, mevrouw Sophia Horner-Sam, de deelnemers aan het "Holland meets Ghana @Recycling Beurs" evenement op 26 oktober 2017 welkom. Met 21 deelnemers uit Ghana en 35 uit Nederland werd dit matchmaking evenement in Gorkum een zeer geslaagde climax van een inkomend bezoek van een week, die de Ghanese deelnemers langs verschillende overheidsinstanties en bedrijven uit de afvalsector voerde. De missie werd georganiseerd voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) door psps consultants, met ondersteuning van de Nederlandse Ambassade in Accra, het Ghana Netherlands Business and Culture Council, BreAd BV en MetaSus.

De Ghanese Minister van Water en Sanitatie, de heer Joseph Kofi Adda, voerde de delegatie aan. In zijn kielzog waren 21 vertegenwoordigers vanuit het Ghanese afvalsector meegekomen, waaronder het internationaal opererende Zoomlion maar ook kleine bedrijven zoals Environment360 en SkyFox. Op maandagochtend verzorgde Herman Huisman van Rijkswaterstaat Leefomgeving een overzicht van de Nederlandse afvalsector, met aanvullende bijdragen van de Holland Circular Hotspot, Waternet en de ‎Netherlands-African Business Council. De veldbezoeken voerden langs SITA/SUEZ, AVR Rotterdam, HVC, Afvalzorg, HYVA en The Waste Transformers.

De matchmaking sessie en de instrumenten van RVO (waaronder het Fonds Duurzaam Water) gaven veel inspiratie om toe te werken naar samenwerking en business. Met RVO zal nog een evaluatie plaatsvinden, inclusief de vraag wat mogelijk een volgende stap kan zijn (een uitgaande missie?). Om de opgedane contacten te bestendigen en te verdiepen is een LinkedIn Groep opgezet: "Holland - Ghana Business and Cooperation on Waste Management". Geïnteresseerden zijn van harte welkom om lid te worden.

 

Holland meets Ghana

 

Hieronder de lijst van deelnemende bedrijven vanuit Ghana. Sommige van deze bedrijven zijn lid van de LinkedIn groep.

Myanmar heeft behoefte aan ondersteuning rond afvalbeheer en Nederland kan hierbij helpen. Dat is de conclusie van een scoping missie, uitgevoerd door drie Nederlandse experts op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade in Yangon. Herman Huisman van Rijkswaterstaat Leefomgeving, Hans Breukelman van BreAd BV en Bert Keesman van MetaSus waren van 13 t/m 24 maart in Myanmar.

“Ons land heeft 60 jaar geslapen, en nu worden we wakker”. Zo verwoordde de burgemeester van Mandalay de heer Ye Lwin de fase waarin het land zich bevindt. Onder leiding van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi zet Myanmar koers naar een betere toekomst. Het afvalbeheer is daarbij nog ver onder de maat. Het Expert Team bezocht de twee grootste steden: Yangon en Mandalay. Stadsreiniging en inzameling hebben er slechts een beperkte dekkingsgraad. Ca. 50% van het afval eindigt daardoor als zwerfvuil. De effecten op de gezondheid van de bevolking blijven niet uit. In de delta’s heeft het zwerfvuil een desastreus effect op het oppervlaktewater.

Bevolkingsgroei, economische groei en de productie van afval gaan hand in hand. De afvaldiensten van Myanmar kunnen dit niet aan. Als er al wordt ingezameld moet het afval worden getransporteerd met een beperkt aantal kleine voertuigen door zwaar verkeer. Overslagstations ontbreken. Storten vindt plaats op vrijwel onbeheerde dumpsites zonder voorzieningen.

Nederland kan ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door te voorzien in opleidingen die de organisatie en dienstverlening door overheden verbeteren. Maar ook door bij te dragen aan het opzetten van eenvoudige overslagstations en verbetering van de bestaande dumpsites. Dat hoeft niet veel te kosten. Het goede nieuws is dat de meerkosten voor een deel kunnen worden opgevangen door te kiezen voor quick-wins, door verhoging van de efficiency en door benutting van de schaal van de steden.

Er is veel belangstelling in Myanmar voor een dergelijke Nederlandse aanpak. En de Nederlandse experts zien daarbij ook de nodige kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Hun bevindingen staan uitvoerig beschreven in een rapport dat nu beschikbaar is via de website van RVO.

 

banner

Colombia wil in 2018 toetreden tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Maar daar moet nog wel het nodige voor gebeuren. Eén van de eisen is dat het land actief bezig gaat met het verbeteren van het milieu. Het Ministerie van Milieu en Duurzame Ontwikkeling (MADS) heeft mede daarom aangekondigd dat het nog dit jaar komt met recycling doelen voor verpakkingen.

De Associatie van Industriëlen ANDI (het VNO-NCW van Colombia) is al geruime tijd bezig met vrijwillige systemen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor o.a. verpakkingen van insecticiden, gebruikte autobanden, batterijen, elektronica en huishoudelijke apparaten. Nu MADS met ambitieuze doelstellingen voor de recycling van verpakkingen gaat komen is de oefenfase voorbij: het is tijd om een professioneel UPV systeem op te tuigen. ANDI heeft het Holland House Waste Window (HHWW) in Bogotá gecontracteerd om te helpen een voor Colombia geschikt systeem te ontwerpen. Linda Breukers, HHWW's Directrice, heeft Mark Donders van De Bries en Bert Keesman van MetaSus gevraagd om mee te ontwerpen.

In de eerste fase zijn internationale ervaringen rond UPV-systemen geïnventariseerd: Nedvang in Nederland, Fost Plus in België, het VK systeem en ook Pakomak in Macedonië. De laatste heeft de speciale interesse van ANDI vanwege de belangrijke rol van de informele sector in Macedonië. Deze groep zal immers ook in Colombia moeten worden ingepast in het systeem. Vandaar dat ook het banden recycling programma REDISA in Zuid-Afrika onder de loep is genomen. Er is inmiddels een eerste ontwerp voor een UPV systeem in Colombia ontworpen. In oktober worden de definitieve aanbevelingen voor het Colombiaanse systeem opgeleverd.

 

Banner Nedvang

Waste MyanmarSinds 2011 is Myanmar bezig met een democratische en economische inhaalslag. Dit resulteert in een jaarlijks groeipercentage van 7% a 8%. De verwachting is dat de groei zal aanhouden, mede gezien de strategische ligging tussen China, India en Thailand: de snelst groeiende regio ter wereld. De gestage industrialisatie van Myanmar, gekoppeld aan de verstedelijking en veranderende consumptiepatronen brengen onvermijdelijk een probleem met zich mee: een groeiende hoeveelheid afval.

De Nederlandse watersector is al actief in Myanmar. Vanwege de grote rivieren en uitgestrekte kust is het land kwetsbaar voor overstromingen. De Nederlandse ondersteuning is er op gericht om deze risico's te verkleinen. Afval is daarbij een stoorzender, omdat het de overstromingen verergert en zorgt voor verontreiniging van oppervlakte- en drinkwater. De Nederlandse Ambassade in Yangon overweegt daarom de focus te verbreden naar afvalzorg.

De 57 miljoen inwoners van Myanmar zorgen voor 15.000 a 20.000 ton afval per dag, vooral in de grote steden zoals Yangon (5,2 miljoen) en Mandalay (1 miljoen). Deze hoeveelheid zal naar verwachting snel stijgen. Als dit op zijn beloop gelaten wordt zal deze afvalberg een groot probleem worden. Tegelijk hebben deze steden een schaal waarbij effectieve actie mogelijk wordt. Zo ontstaat een markt voor Nederlandse bedrijven en organisaties met kennis en producten op het gebied van verantwoord afvalmanagement.

Met steun van RVO gaat de Nederlandse Ambassade in Yangon de kansen verkennen om de afvalsector in Myanmar met Nederlandse inbreng te versterken. De eerste stap is een verkennende missie van 13 t/m 24 maart onder leiding van Herman Huisman van Rijkswaterstaat Leefomgeving, samen met Hans Breukelman van BreAd BV en Bert Keesman van MetaSus. De focus zal liggen op het afvalbeleid, de bestaande infrastructuur, organisaties, de private sector en marktkansen. De missie resulteert in een rapport met aandacht voor zowel de publieke als de private aspecten. Via een LinkedIn groep kan het missieteam op pad worden gestuurd met concrete vragen en kan het verloop van de missie worden gevolgd. U bent van harte welkom u aan te sluiten bij deze LinkedIn groep door hier te klikken.

Ga naar boven