In Midden-Amerika en Colombia bestaat als gevolg van nieuwe wetgeving een urgente behoefte aan kennis en technologie rond afvalmanagement en afvalwater zuivering. Dat is gebleken uit een marktverkenning, uitgevoerd door MetaSus in de periode november 2010 - maart 2011. Zoals te verwachten zijn de mogelijkheden voor de benutting van biomassa (-reststromen) zeer gevarieerd en omvangrijk, vooral in Colombia. De geidentificeerde kansen zijn gekoppeld aan bedrijven en instellingen in Nederland, waarbij MetaSus sterke clusters heeft geidentificeerd met interesse in gezamenlijke exportpromotie. Vooral voor het thema biomassa bestaat grote interesse. Om de kansen te verzilveren heeft MetaSus een handelsmissie in 2011 een handelsmissie georganiseerd.

Go to top