Meteen naar: [Indonesië]  [Maleisië]  [Australië]  [Nigeria]

"Doen waar Nederland goed in is". Dat is de Nederlandse strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die vrijdag 24 juni het licht zag. Eén van de instrumenten waar de overheid op inzet zijn handelsmissies rond de circulaire economie. In oktober maken we daar een goede start mee, met missies rond afval/CE naar Indonesië, Maleisië, Australië en Nigeria. Hieronder een korte vooruitblik inclusief de mogelijkheid om blijk te geven van uw interesse. Check ook vooral de mogelijkheid om verschillende missies te combineren!

Banner missions okt nov 2022

Missie naar Indonesië 3-9 oktober (Houd mij op de hoogte) (PROGRAMMA VERSIE 5 SEP 22)

Tijdens deze missie presenteert de Nederlandse delegatie zich op de Indo Waste 2022 Expo & Forum, die van 5 t/m 7 oktober wordt gehouden in het Jakarta Convention Center in Jakarta. In samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Jakarta organiseren we een netwerk evenement in het Netherlands Pavilion en een thematische sessie tijdens de Indonesische Circulaire Economie Conferentie (ICEF). Op vrijdag 7 oktober is er de mogelijkheid om door te vliegen naar Medan op Sumatra voor een kennismaking met het afval/CE bedrijfsleven in deze stad van 2,4 miljoen inwoners. Bij voldoende belangstelling organiseren we op zondag 9 oktober een field trip naar Lake Toba. Deze missie vindt plaats in het kader van het lopende Partners for International Business (PIB-) programma "NL Ecoparks" tussen Nederland en Indonesië. Deelname voor niet-PIB leden kost EUR 750 per bedrijf excl. reis en verblijf en staat open voor vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven actief rond afvalmanagement en circulaire economie.

Voor meer info zie het Marktrapport van MetaSus van 2019. Zie ook de LinkedIn groep voor nuttige contacten.

Handelsmissie ASEAN-5 afvalbeheer & circulaire economie naar IGEM Maleisië 10-14 oktober (Houd mij op de hoogte) (PROGRAMMA VERSIE 6 SEP 2022)

In opdracht van de Nederlandse Ambassade in Kuala Lumpur heeft Holland Circular Hotspot een marktscan uitgevoerd naar de mogelijkheden rond afvalmanagement en circulaire economie in Maleisië. Er zijn onder meer kansen geïdentificeerd rond afvalscheiding, recycling, vergisting/compostering en energie uit afval. Als follow-up zal Nederland zich tijdens de IGEM beurs in Kuala Lumpur presenteren met een Netherlands Pavilion, met als focus afval/CE en duurzame energie. Het programma bestaat verder uit veldbezoeken en netwerkevenementen. Deze missie wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Kuala Lumpur. Hij is onderdeel van het ASEAN5 initiatief en er zullen dan ook sleutelfiguren rond afval/CE en duurzame energie uit Thailand, Vietnam, Singapore en Indonesië worden uitgenodigd. Een ideale mogelijkheid om regiobreed te netwerken. Deelname staat open voor vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven actief rond afval/CE en duurzame energie.

Deelname aan deze missie kost EUR 500 ex BTW per bedrijf plus reis- en verblijfskosten. Zie ook de informatiepagina van RVO (inclusief inschrijfformulier).

Holland Circular Hotspot heeft een Marktrapport Maleisië opgesteld.

Missie Waste Expo Melbourne 24-28 oktober (Houd mij op de hoogte) (PROGRAMMA VERSIE 6 SEP 2022)

Op 26 en 27 oktober vindt in Melbourne de Waste Expo plaats. Dit is "the place to be" voor eenieder die actief wil worden op de afval/CE markt in Australië. Nederland zal zich presenteren via een Netherlands Pavilion. Samen met de Netherlands Chamber of Commerce Australia en GlobalVIC organiseren we een kennisevenement en met Invest Victoria een matchmaking sessie. Verder is er ruimte voor veldbezoeken en mogelijk een tussenstop in Western Australia (Perth). Dit is de eerste missie in het kader van het Partners for International Business programma "Waste Business Australia - Netherlands". Deelname aan de missie staat open voor vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven actief rond afval en circulaire economie. Deelnamekosten voor niet-PIB leden bedragen EUR 750 ex reis en verblijf.

Zie het Kansendossier Waste Management Australië van de NL Ambassade in Canberra.

Missie afval/CE Nigeria 1-3 nov (Houd mij op de hoogte) (PROGRAMMA VERSIE 6 SEP 2022)

Van 1 tot en met 3 november organiseert MetaSus het circulaire deel van een Cleantech missie naar Abuja (1 nov) en Lagos (2-3 nov) in Nigeria. In Abuja presenteren we ons tijdens het Cleantech evenement georganiseerd door de Nederlandse Ambassade. De focus tijdens dit evenement ligt op de circulaire economie (inclusief duurzaam afvalmanagement), zonne-energie en groene waterstof. In de marge wordt een compacte beurs georganiseerd waar Nederlandse bedrijven zich kunnen presenteren. In Lagos zijn we te gast bij het Consulaat-Generaal, dat een netwerkbijeenkomst en matchmaking-op-maat verzorgt. Deze missie is een belangrijke stap in de voorbereiding van een meerjarig programma van handelsbevordering rond afval/CE tussen Nederland en Nigeria. Aan deelname zijn in dit geval geen kosten verbonden (behalve reis en verblijf).

Achtergrondinfo: rapport scoping missie 2019 van HCH/MetaSus en verdiepingsrapport van Naijalink.

Combineer missies en bespaar!

De handelsmissies naar Indonesië en Australië worden georganiseerd door MetaSus als onderdeel van de lopende Partners for International Business (PIB-) programma's. Voor niet-leden van de PIBs bedragen de deelnamekosten EUR 750 plus BTW excl. reis en verblijf. Leden van ENVAQUA krijgen 20% korting. Bij deelname aan twee missies dalen de meerkosten (zie tabel).

Aantal missies  Totale deelnamekosten plus BTW per bedrijf 
 1 EUR 750 plus BTW
 2 EUR 1125 plus BTW

 

 

Go to top