Gemengde signalen vanuit de afvalsector in Panama. Dat is de conclusie van een recente marktstudie door Joris Moerenhout in opdracht van de Nederlandse Ambassade in Panama. Totaal produceert Panama (3,8 miljoen inwoners) ongeveer 4600 ton afval per dag, waarvan meer dan 2400 ton/dag op de stortplaats Cerro Patacón van Panama Stad terecht komt. De belangrijkste organisatie is in principe de Authority for Urban and Household Waste (AAUD), verantwoordelijk voor afvalinzameling in Panama Stad en voor de ontwikkeling van een nationale afvalstrategie. Met steun van het Spaanse bedrijf INECO ontwikkelt de AAUD momenteel een Master Plan voor de Afvalsector. Echter, het budget van de AAUD slinkt de komende jaren vanwege een proces van decentralisatie. De verantwoordelijkheid voor afvalmanagement komt steeds meer bij de gemeenten te liggen, maar daar zijn nog geen budgetten vrijgemaakt voor investeringen. In de meeste gevallen huren zij overigens private bedrijven in voor de afvalzorg.

Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven zullen zich naar verwachting voornamelijk voordoen in de dichtbevolkte strook Panama Stad - Colón. Voorlopig wordt aanbevolen om de veranderingen in de afvalsector scherp in de gaten te houden. Afhankelijk van het resultaat van de decentralisatie zal de focus gaan liggen op projecten met de AAUD of met gemeenten. Op regionale schaal worden pilot projecten geïnitieerd, inclusief de bouw van scheidings- en verwerkingsinstallaties. In 2016 en 2017 worden investeringen verwacht in afvallogistiek (inzamelvoertuigen en containers). Op nationaal niveau is nog veel kennis nodig om de afvalsector te optimaliseren. De afvaltarieven schommelen rond de US$ 4-10 per maand; minder dan 10% van de huishoudens betaalt op tijd. Een verbetering van deze situatie zou de ruimte creëren voor een upgrade van de Panamese afvalsector. De Panamese autoriteiten hebben verder belangstelling voor de mogelijkheden van waste-to-energy voor grootschalige afvalverwerking.

Klik hier om het rapport van Joris Moerenhout te downloaden.