Road Show Waste ColombiaOnder het motto: "Afval: van Realiteit naar Toekomst" vond van 8 t/m 16 februari 2016 in Colombia een Road Show Afval plaats. Meer dan 600 vertegenwoordigers van de Colombiaanse afvalsector maakten kennis met de Nederlandse benadering van afvalmanagement en verkenden mogelijkheden voor samenwerking en handel met de deelnemende Nederlandse bedrijven.

De timing van de Road Show, die werd aangevoerd door de Nederlandse Ambassadeur in Colombia Dhr. Robert van Embden, was niet toevallig gekozen. Per 1 januari 2016 is in Colombia een nieuw team van burgemeesters en gemeentelijke en provinciale bestuurders aangetreden. Zij zullen de komende vier jaar het beleid bepalen. De tournee leidde langs vier van Colombia's grootste steden: Bogotá, Bucaramanga, Medellín en Cali. In elk van deze steden werd het evenement geopend door Linda Breukers, die een overzicht gaf van de al drie jaar lopende samenwerking tussen Nederland en Colombia rond afvalmanagement. Als hoofd van het "Holland House Waste Window" zal Linda de komende jaren het bruggenhoofd blijven voor de Nederlandse afvalsector in Colombia. Herman Huisman, Internationaal Expert van Rijkswaterstaat Leefomgeving, presenteerde vervolgens de highlights van het Nederlandse afvalbeleid van de afgelopen decennia. Speciale aandacht ging uit naar Nederlandse ervaringen met samenwerking van afvaldiensten. In de woorden van David Linares, vertegenwoordiger van het Colombiaanse bedrijf HevCo: “We zijn nu meer dan ooit overtuigd van de noodzaak van regionale samenwerking rond afvalbeheer”.

De meegereisde Nederlandse bedrijven presenteerden zich vervolgens: VDL Translift met de inzamellogistiek inclusief zijladers; Wequips/Bollegraaf met single stream recycling oplossingen; GMT met beheersoftware voor afvalmanagement; het Colombiaanse HevCo als vertegenwoordiger van RAVO en Geesinknorba; Trisoplast met minerale afdichtingen voor stortplaatsen plus het bedrijf CoCrear met oplossingen voor organisch afval. Tijdens matchmaking sessies werd de basis gelegd voor handel en samenwerking in de komende jaren.

De Road Show was een initiatief binnen het PIB/G2G programma "Afval(-water) Business Colombia" en werd georganiseerd door het Holland House Waste Window in samenwerking met de Colombiaanse Associatie van Nutsbedrijven ANDESCO. Het PIB/G2G programma loopt nog tot medio 2016. Het eerstvolgende evenement is een inkomende missie van ca 10 hooggeplaatste vertegenwoordigers van de afvalsector in de week 30 mei tot 3 juni. De kick-off van deze missie is in Nederland; de delegatie eindigt met een tour langs de Nederlandse afvalbedrijven op de IFAT in München.