Nieuwsarchief

BoliviaDe Expert Missie "Afval en Biomassa in Bolivia" van maart 2015 heeft een scala aan mogelijkheden opgeleverd voor Nederlandse toeleveranciers van producten, diensten en expertise. Eind oktober 2015 is in Bolivia bovendien de Wet 755 "Integraal Afvalmanagement" aangenomen, waardoor de nodige urgentie is ontstaan rond het verbeteren van het afvalsysteem in het land. Voorbeeld: binnen vijf jaar moeten alle ongecontroleerde stortplaatsen in Bolivia gesloten zijn. Om in te spelen op deze ontwikkelingen vindt van 4 tot en met 8 juli een Roadshow en Matchmaking plaats naar de grote steden La Paz (2 dagen), Santa Cruz (2 dagen) en Cochabamba (1 dag). Doel is om Nederland te presenteren als bron van innovatieve producten en kennis rond afval en biomassa, in te spelen op de geïdentificeerde kansen en partners te vinden voor toekomstige business. In La Paz verzorgt het Boliviaanse Instituut voor Internationale Handel IBCE een introductie van zaken doen in Bolivia. Samen met het Ministerie van Milieu en Water en de plaatselijke Kamer van Koophandel wordt een "Road Show Dutch Waste and Biomass" georganiseerd, gevolgd door matchmaking. In Santa Cruz sluiten we aan bij het jaarlijkse Matchmaking Evenement voor de Recycling keten van CAINCO/FUNDARE. En in Cochabamba presenteert de Nederlandse delegatie zich wederom met de Road Show gevolgd door matchmaking. Deze missie wordt georganiseerd door Rijkswaterstaat Leefomgeving, MetaSus en BreAd BV in samenwerking met het Nederlandse Postennetwerk in Bolivia en Perú en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In onderling overleg kan van het bovengenoemde reisschema worden afgeweken.

Klik hier om u in te schrijven. Via hetzelfde formulier kunt u ook de marktstudie Afval en Biomassa Bolivia 2015 aanvragen. Om de inschrijvingskosten te dekken kunt u mogelijk een beroep doen op de Missievouchers Regeling van RVO. Wij helpen u daar graag mee.

LogoCongresoAIDISDe Inter-amerikaanse Associatie van Milieutechnologie en Sanitatie AIDIS houdt van 21 t/m 24 augustus haar 35e Internationale Congres en Beurs in de Colombiaanse havenstad Cartagena. Er worden 2000 deelnemers verwacht vanuit het hele Amerikaanse continent; 300 presentaties tijdens het congres; 130 beurs-stands en 150 internationale bedrijven. Nederland is één van de speciaal genodigde landen, samen met Frankrijk, Israël, de VS en Duitsland.

MetaSus en het Holland House Waste Window bieden het volgende pakket aan:

  • Een kleine stand op de beurs (gelinked aan de Holland Stand, incl design en montage)
  • Een bedrijfspresentatie van 45 minuten
  • De mogelijkheid van deelname aan het matchmaking evenement, het congres en het netwerkevenement

De kosten van inschrijving bedragen EUR 1500 all-in plus reis en verblijf. MKB bedrijven kunnen de deelnamekosten mogelijk (gedeeltelijk) dekken via een missievoucher. Zie de voorwaarden door hier te klikken. Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven actief op het gebied van milieutechnologie (incl. afval, water en duurzame energie). Dit AIDIS congres / beurs is de ideale mogelijkheid voor het leggen van contacten in het (Latijns-) Amerikaanse continent, in de aangename setting van schilderachtig Cartagena.

Klik hier voor aanvullende informatie of om u in te schrijven.

Het Colombiaanse Planning Instituut (DNP) heeft op 21 december 2015 een rapport uitgebracht over afvalmanagement in Colombia. Dit rapport is onderdeel van de Colombiaanse Strategie voor Infrastructurele Ontwikkeling. President Juan Manuel Santos wil dat Colombia zich uiterlijk begin 2018 aansluit bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Verbetering van de situatie rond afval is hiervoor één van de vereisten.

Elk jaar wordt in Colombia 11,6 miljoen ton afval geproduceerd, bijna 0,7 kilo per persoon per dag. De hoofdstad Bogotá is de grootste leverancier: 6.300 ton/dag. De provincie Antioquia (hoofdplaats Medellín) is tweede met 3.260 ton/dag, en de Valle del Cauca (Cali) derde met 3.072 ton/dag. Slechts 17% van het afval wordt momenteel gerecycled. Scheiding aan de bron en gescheiden inzameling zijn nog zeldzaam.

Stortplaats in ColombiaIn de komende vijf jaar raken in 321 van de 1.102 gemeenten de stortplaatsen vol. Grote plaatsen als Bucaramanga (1 miljoen inwoners), Armenia (292.000), Manizales (440.000) en Neiva (373.000) krijgen hiermee te maken. De stortplaats Doña Juana van Bogotá (7,9 miljoen inwoners) is over zeven jaar vol. De verwachting is dat dit grote gevolgen zal hebben voor het milieu omdat veel overheden geen lange termijn strategie hebben voor afvalverwerking. Eind 2015 moesten alle gemeenten hun geactualiseerde Afval Management Plan (PGIRS) inleveren maar 80% heeft dit nog niet gedaan.

Volgens de DNP studie zijn er in Colombia 167 ongecontroleerde stortplaatsen, waar 4% van het landelijke afval wordt gestort. Dit speelt voornamelijk in steden aan de Caraïbische Zee en de Stille Oceaan. De provincies (in Colombia: departementen) met de meeste illegale stortplaatsen zijn Bolívar (29), Chocó (25), Magdalena (18), Cauca (14) en Nariño (9). De voornaamste steden met dit probleem zijn Quibdó, Riohacha, Buenaventura, Barrancabermeja en Puerto Asís. Er zijn 62 geautoriseerde regionale stortplaatsen in Colombia, waar 91% van het afval wordt gestort afkomstig van 803 gemeenten. Opvallend is het verschil in dekking voor wat betreft afvalinzameling tussen de steden (97,4%) en platteland (24,1%).

DNP schat dat in de komende tien jaar de hoeveelheid afval in Colombia met 20% zal stijgen. De aanbeveling is om in de provinciale en gemeentelijke bestemmingsplannen ruimte op te nemen voor nieuwe stortplaatsen en installaties voor afvalverwerking en recycling. Er is veel geld nodig voor de verlenging van de levensduur van bestaande stortplaatsen, de gecontroleerde sluiting van (167) vuilnisbelten in kleine gemeenschappen, de introductie van gescheiden inzameling en de ontwikkeling van infrastructuur voor afvalverwerking en -recycling. DNP beveelt aan om per decreet concrete doelen te stellen voor scheiding aan de bron en recycling, om hergebruik van uniform organisch afval (bijv. snoeiafval) actief te bevorderen en om op stortplaatsen van 7.000+ ton/maand biogas op te wekken. Dat laatste moet in Colombia een 6% reductie van broeikasgas-emissies tot gevolg hebben per 2030.

Langs deze lijnen ontwikkelt de Colombiaanse overheid momenteel het Nationale Afvalplan voor de komende 20 jaar. In dit plan zal de informele sector (de waste pickers) zijn rol behouden bij de inzameling van recyclables, maar wordt ook een impuls gegeven aan de toepassing van energie-terugwinning uit afval, compostering en mechanisch-biologische afvalverwerking. Verder wordt nagedacht over een actieve bevordering van scheiding aan de bron en recycling.

Gemengde signalen vanuit de afvalsector in Panama. Dat is de conclusie van een recente marktstudie door Joris Moerenhout in opdracht van de Nederlandse Ambassade in Panama. Totaal produceert Panama (3,8 miljoen inwoners) ongeveer 4600 ton afval per dag, waarvan meer dan 2400 ton/dag op de stortplaats Cerro Patacón van Panama Stad terecht komt. De belangrijkste organisatie is in principe de Authority for Urban and Household Waste (AAUD), verantwoordelijk voor afvalinzameling in Panama Stad en voor de ontwikkeling van een nationale afvalstrategie. Met steun van het Spaanse bedrijf INECO ontwikkelt de AAUD momenteel een Master Plan voor de Afvalsector. Echter, het budget van de AAUD slinkt de komende jaren vanwege een proces van decentralisatie. De verantwoordelijkheid voor afvalmanagement komt steeds meer bij de gemeenten te liggen, maar daar zijn nog geen budgetten vrijgemaakt voor investeringen. In de meeste gevallen huren zij overigens private bedrijven in voor de afvalzorg.

Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven zullen zich naar verwachting voornamelijk voordoen in de dichtbevolkte strook Panama Stad - Colón. Voorlopig wordt aanbevolen om de veranderingen in de afvalsector scherp in de gaten te houden. Afhankelijk van het resultaat van de decentralisatie zal de focus gaan liggen op projecten met de AAUD of met gemeenten. Op regionale schaal worden pilot projecten geïnitieerd, inclusief de bouw van scheidings- en verwerkingsinstallaties. In 2016 en 2017 worden investeringen verwacht in afvallogistiek (inzamelvoertuigen en containers). Op nationaal niveau is nog veel kennis nodig om de afvalsector te optimaliseren. De afvaltarieven schommelen rond de US$ 4-10 per maand; minder dan 10% van de huishoudens betaalt op tijd. Een verbetering van deze situatie zou de ruimte creëren voor een upgrade van de Panamese afvalsector. De Panamese autoriteiten hebben verder belangstelling voor de mogelijkheden van waste-to-energy voor grootschalige afvalverwerking.

Klik hier om het rapport van Joris Moerenhout te downloaden.

Road Show Waste ColombiaOnder het motto: "Afval: van Realiteit naar Toekomst" vond van 8 t/m 16 februari 2016 in Colombia een Road Show Afval plaats. Meer dan 600 vertegenwoordigers van de Colombiaanse afvalsector maakten kennis met de Nederlandse benadering van afvalmanagement en verkenden mogelijkheden voor samenwerking en handel met de deelnemende Nederlandse bedrijven.

De timing van de Road Show, die werd aangevoerd door de Nederlandse Ambassadeur in Colombia Dhr. Robert van Embden, was niet toevallig gekozen. Per 1 januari 2016 is in Colombia een nieuw team van burgemeesters en gemeentelijke en provinciale bestuurders aangetreden. Zij zullen de komende vier jaar het beleid bepalen. De tournee leidde langs vier van Colombia's grootste steden: Bogotá, Bucaramanga, Medellín en Cali. In elk van deze steden werd het evenement geopend door Linda Breukers, die een overzicht gaf van de al drie jaar lopende samenwerking tussen Nederland en Colombia rond afvalmanagement. Als hoofd van het "Holland House Waste Window" zal Linda de komende jaren het bruggenhoofd blijven voor de Nederlandse afvalsector in Colombia. Herman Huisman, Internationaal Expert van Rijkswaterstaat Leefomgeving, presenteerde vervolgens de highlights van het Nederlandse afvalbeleid van de afgelopen decennia. Speciale aandacht ging uit naar Nederlandse ervaringen met samenwerking van afvaldiensten. In de woorden van David Linares, vertegenwoordiger van het Colombiaanse bedrijf HevCo: “We zijn nu meer dan ooit overtuigd van de noodzaak van regionale samenwerking rond afvalbeheer”.

De meegereisde Nederlandse bedrijven presenteerden zich vervolgens: VDL Translift met de inzamellogistiek inclusief zijladers; Wequips/Bollegraaf met single stream recycling oplossingen; GMT met beheersoftware voor afvalmanagement; het Colombiaanse HevCo als vertegenwoordiger van RAVO en Geesinknorba; Trisoplast met minerale afdichtingen voor stortplaatsen plus het bedrijf CoCrear met oplossingen voor organisch afval. Tijdens matchmaking sessies werd de basis gelegd voor handel en samenwerking in de komende jaren.

De Road Show was een initiatief binnen het PIB/G2G programma "Afval(-water) Business Colombia" en werd georganiseerd door het Holland House Waste Window in samenwerking met de Colombiaanse Associatie van Nutsbedrijven ANDESCO. Het PIB/G2G programma loopt nog tot medio 2016. Het eerstvolgende evenement is een inkomende missie van ca 10 hooggeplaatste vertegenwoordigers van de afvalsector in de week 30 mei tot 3 juni. De kick-off van deze missie is in Nederland; de delegatie eindigt met een tour langs de Nederlandse afvalbedrijven op de IFAT in München.

Go to top