Cora van NieuwenhuizenIn de week 25 - 29 november vindt een handelsmissie "Afval en Circulaire Economie" plaats naar Jakarta en Soerabaja. Op het programma staan matchmaking activiteiten, een Roadshow naar Soerabaja, ontmoetingen met sleutelfiguren uit de sector afval en circulaire economie en veldbezoeken. Deze missie valt gedeeltelijk samen met het geplande bezoek van onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen aan Indonesië. De missie is de eerste activiteit van het WasteBIN programma: Waste and Circular Economy Business Indonesia - Netherlands" (een Partners for International Business project). Bedrijven die geen lid zijn van de PIB kunnen toch inschrijven voor de missie (richtprijs EUR 995 + BTW per bedrijf). Als u hier interesse in heeft dan horen we het graag via dit formulier. Aansluiten bij de PIB kan ook nog! Laat het even weten via hetzelfde formulier. 

Relevante links:

Go to top