Myanmar heeft behoefte aan ondersteuning rond afvalbeheer en Nederland kan hierbij helpen. Dat is de conclusie van een scoping missie, uitgevoerd door drie Nederlandse experts op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade in Yangon. Herman Huisman van Rijkswaterstaat Leefomgeving, Hans Breukelman van BreAd BV en Bert Keesman van MetaSus waren van 13 t/m 24 maart in Myanmar.

“Ons land heeft 60 jaar geslapen, en nu worden we wakker”. Zo verwoordde de burgemeester van Mandalay de heer Ye Lwin de fase waarin het land zich bevindt. Onder leiding van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi zet Myanmar koers naar een betere toekomst. Het afvalbeheer is daarbij nog ver onder de maat. Het Expert Team bezocht de twee grootste steden: Yangon en Mandalay. Stadsreiniging en inzameling hebben er slechts een beperkte dekkingsgraad. Ca. 50% van het afval eindigt daardoor als zwerfvuil. De effecten op de gezondheid van de bevolking blijven niet uit. In de delta’s heeft het zwerfvuil een desastreus effect op het oppervlaktewater.

Bevolkingsgroei, economische groei en de productie van afval gaan hand in hand. De afvaldiensten van Myanmar kunnen dit niet aan. Als er al wordt ingezameld moet het afval worden getransporteerd met een beperkt aantal kleine voertuigen door zwaar verkeer. Overslagstations ontbreken. Storten vindt plaats op vrijwel onbeheerde dumpsites zonder voorzieningen.

Nederland kan ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door te voorzien in opleidingen die de organisatie en dienstverlening door overheden verbeteren. Maar ook door bij te dragen aan het opzetten van eenvoudige overslagstations en verbetering van de bestaande dumpsites. Dat hoeft niet veel te kosten. Het goede nieuws is dat de meerkosten voor een deel kunnen worden opgevangen door te kiezen voor quick-wins, door verhoging van de efficiency en door benutting van de schaal van de steden.

Er is veel belangstelling in Myanmar voor een dergelijke Nederlandse aanpak. En de Nederlandse experts zien daarbij ook de nodige kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Hun bevindingen staan uitvoerig beschreven in een rapport dat nu beschikbaar is via de website van RVO.

 

banner

Go to top