Nieuwsarchief

Pugu"Weka jiji safi", dat is Swahili voor: "Houd uw stad schoon". De Nederlandse Expert Missie Afvalmanagement, die van 5 tot en met 9 september de miljoenenstad Dar es Salaam bezocht, kwam hoopvolle tekenen van milieubewustzijn tegen. Maar in het algemeen is de situatie zorgelijk.

Op vrijdag 4 november deed het Expert Team (Herman Huisman van Rijkswaterstaat Leefomgeving, Hans Breukelman van BreAd BV en Bert Keesman van MetaSus) bij RVO verslag aan ongeveer 30 ondernemers en andere geïnteresseerden. Eerste Ambassadesecretaris Economische zaken Eugene Gies bracht het laatste nieuws. Sinds kort moeten de inwoners van Dar es Salaam elke eerste zaterdag van de maand hun erf en straat schoonvegen. Een teken dat het de President John Magufuli ernst is met het schoonhouden van de stad. Helaas gaat het afval meestal nog in vlammen op.

Het Expert Team ging in op de afvalsituatie in Dar es Salaam, de regelgeving en de Nederlandse plannen voor follow-up. Elke dag wordt ca 5.600 ton aan afval gegenereerd, waarvan maar ongeveer 1.000 ton/dag op de Pugu stortplaats belandt. De rest wordt begraven, verbrand of illegaal gestort. Afvalinzameling is slecht georganiseerd, net als de inning van de afvalheffingen. De Pugu stortplaats is een ongecontroleerde vuilnisbelt, zonder afdichting, voorzieningen voor percolaatwater of afvang van stortgas. Daar komt nog bij dat de hoeveelheid afval in Dar es Salaam naar schatting met 10% per jaar stijgt.

Snelle en doeltreffende actie is dus geboden. Het Expert Team ziet kansen voor het verbeteren van het gehele afvalmanagement systeem, te beginnen bij de Pugu stortplaats en de afvalinzameling (inclusief de aanleg van overslagstations). De komende vier maanden zullen benut worden om een "Dar es Salaam Waste Coalition" te smeden, met daarin in ieder geval het stadsbestuur en de vijf deelgemeenten plus andere belanghebbenden (inclusief donor organisaties). Als deze coalitie zich achter een gezamenlijk project geschaard heeft zullen de plannen voor de verbetering van het systeem nader worden uitgewerkt.

In de slipstream van dit project zullen zeker kansen ontstaan voor Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld adviesdiensten, civiele werken en de levering van inzamelwagens en overslagstations. Op de wat langere termijn verwacht het team een intensivering van recycling activiteiten, compostering, verwerking van gevaarlijk afval en mogelijk ook RDF productie voor de cementbedrijven. Een volledig overzicht van de afvalsituatie in Dar es Salaam en de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven is te vinden in het rapport "Expert Mission on Integrated Solid Waste Management (ISWM) to Dar es Salaam". Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen kan zich aansluiten bij de LinkedIn groep.

Update februari 2017 - Op woensdag 15 februari heeft in Dar es Salaam een workshop plaatsgevonden met deelname van ambtenaren van het Dar es Salaam City Council (DCC) en de vijf deelgemeenten. Tijdens deze workshop heeft Herman Huisman van Rijkswaterstaat Leefomgeving het Nederlandse plan gepresenteerd om het afvalmanagement in Dar es Salaam rigoreus op de schop te nemen. De elementen van het plan werden met instemming begroet: upgrade van de Pugu stortplaats, verbetering van het logistieke systeem inclusief de ontwikkeling van afval-overslagstations, verbetering van de inning van de afvalheffingen en de ontwikkeling van een Nationaal Afval Management Plan. De DCC zal nu de politiek verantwoordelijken van de vijf deelgemeenten bijeenroepen om tot een Memorandum of Understanding te komen, waarbij ook andere partijen betrokken kunnen zijn zoals de Wereldbank, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, UNIDO en de Internationale Afval Associatie (ISWA). Als het MoU is getekend kunnen de voorbereidende studies voor de transformatie van het afvalsysteem in Dar es Salaam in gang worden gezet.

Van 18 tot en met 21 oktober 2016 hebben Herman Huisman van Rijkswaterstaat Leefomgeving en Bert Keesman van MetaSus deelgenomen aan de WasteCon, de (tweejaarlijkse) conferentie over afvalmanagement in Johannesburg, Zuid-Afrika. Met meer dan 450 deelnemers en 80 bedrijven op de beurs is dit het grootste evenement rond afvalmanagement in Afrika. Onder het motto: “The Changing Face of Waste Management“ lieten bijna 80 experts zien dat het in Zuidelijk Afrika allang niet meer uitsluitend gaat om inzamelen en storten van afval. Ook thema’s als recycling technieken, energie uit afval, producentenverantwoordelijkheid en de business case van afvalmanagement kregen ruim aandacht. In zijn presentatie “Relevant Dutch solutions for a South African context” voegde Herman Huisman hier de mogelijkheden van een circulaire economie aan toe. Voor Nederland is de WasteCon het startschot om de publieke samenwerking met Zuid-Afrika de komende jaren uit te breiden en te intensiveren. De private sector zal hier uitgebreid in worden betrokken, onder meer via een stevige aanwezigheid tijdens de IFAT Afrika die van 12 tot en met 14 september 2017 in Johannesburg zal worden gehouden.

LogoCongresoAIDISDe Inter-amerikaanse Associatie van Milieutechnologie en Sanitatie AIDIS houdt van 21 t/m 24 augustus haar 35e Internationale Congres en Beurs in de Colombiaanse havenstad Cartagena. Er worden 2000 deelnemers verwacht vanuit het hele Amerikaanse continent; 300 presentaties tijdens het congres; 130 beurs-stands en 150 internationale bedrijven. Nederland is één van de speciaal genodigde landen, samen met Frankrijk, Israël, de VS en Duitsland.

MetaSus en het Holland House Waste Window bieden het volgende pakket aan:

  • Een kleine stand op de beurs (gelinked aan de Holland Stand, incl design en montage)
  • Een bedrijfspresentatie van 45 minuten
  • De mogelijkheid van deelname aan het matchmaking evenement, het congres en het netwerkevenement

De kosten van inschrijving bedragen EUR 1500 all-in plus reis en verblijf. MKB bedrijven kunnen de deelnamekosten mogelijk (gedeeltelijk) dekken via een missievoucher. Zie de voorwaarden door hier te klikken. Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven actief op het gebied van milieutechnologie (incl. afval, water en duurzame energie). Dit AIDIS congres / beurs is de ideale mogelijkheid voor het leggen van contacten in het (Latijns-) Amerikaanse continent, in de aangename setting van schilderachtig Cartagena.

Klik hier voor aanvullende informatie of om u in te schrijven.

BoliviaDe Expert Missie "Afval en Biomassa in Bolivia" van maart 2015 heeft een scala aan mogelijkheden opgeleverd voor Nederlandse toeleveranciers van producten, diensten en expertise. Eind oktober 2015 is in Bolivia bovendien de Wet 755 "Integraal Afvalmanagement" aangenomen, waardoor de nodige urgentie is ontstaan rond het verbeteren van het afvalsysteem in het land. Voorbeeld: binnen vijf jaar moeten alle ongecontroleerde stortplaatsen in Bolivia gesloten zijn. Om in te spelen op deze ontwikkelingen vindt van 4 tot en met 8 juli een Roadshow en Matchmaking plaats naar de grote steden La Paz (2 dagen), Santa Cruz (2 dagen) en Cochabamba (1 dag). Doel is om Nederland te presenteren als bron van innovatieve producten en kennis rond afval en biomassa, in te spelen op de geïdentificeerde kansen en partners te vinden voor toekomstige business. In La Paz verzorgt het Boliviaanse Instituut voor Internationale Handel IBCE een introductie van zaken doen in Bolivia. Samen met het Ministerie van Milieu en Water en de plaatselijke Kamer van Koophandel wordt een "Road Show Dutch Waste and Biomass" georganiseerd, gevolgd door matchmaking. In Santa Cruz sluiten we aan bij het jaarlijkse Matchmaking Evenement voor de Recycling keten van CAINCO/FUNDARE. En in Cochabamba presenteert de Nederlandse delegatie zich wederom met de Road Show gevolgd door matchmaking. Deze missie wordt georganiseerd door Rijkswaterstaat Leefomgeving, MetaSus en BreAd BV in samenwerking met het Nederlandse Postennetwerk in Bolivia en Perú en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In onderling overleg kan van het bovengenoemde reisschema worden afgeweken.

Klik hier om u in te schrijven. Via hetzelfde formulier kunt u ook de marktstudie Afval en Biomassa Bolivia 2015 aanvragen. Om de inschrijvingskosten te dekken kunt u mogelijk een beroep doen op de Missievouchers Regeling van RVO. Wij helpen u daar graag mee.

Gemengde signalen vanuit de afvalsector in Panama. Dat is de conclusie van een recente marktstudie door Joris Moerenhout in opdracht van de Nederlandse Ambassade in Panama. Totaal produceert Panama (3,8 miljoen inwoners) ongeveer 4600 ton afval per dag, waarvan meer dan 2400 ton/dag op de stortplaats Cerro Patacón van Panama Stad terecht komt. De belangrijkste organisatie is in principe de Authority for Urban and Household Waste (AAUD), verantwoordelijk voor afvalinzameling in Panama Stad en voor de ontwikkeling van een nationale afvalstrategie. Met steun van het Spaanse bedrijf INECO ontwikkelt de AAUD momenteel een Master Plan voor de Afvalsector. Echter, het budget van de AAUD slinkt de komende jaren vanwege een proces van decentralisatie. De verantwoordelijkheid voor afvalmanagement komt steeds meer bij de gemeenten te liggen, maar daar zijn nog geen budgetten vrijgemaakt voor investeringen. In de meeste gevallen huren zij overigens private bedrijven in voor de afvalzorg.

Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven zullen zich naar verwachting voornamelijk voordoen in de dichtbevolkte strook Panama Stad - Colón. Voorlopig wordt aanbevolen om de veranderingen in de afvalsector scherp in de gaten te houden. Afhankelijk van het resultaat van de decentralisatie zal de focus gaan liggen op projecten met de AAUD of met gemeenten. Op regionale schaal worden pilot projecten geïnitieerd, inclusief de bouw van scheidings- en verwerkingsinstallaties. In 2016 en 2017 worden investeringen verwacht in afvallogistiek (inzamelvoertuigen en containers). Op nationaal niveau is nog veel kennis nodig om de afvalsector te optimaliseren. De afvaltarieven schommelen rond de US$ 4-10 per maand; minder dan 10% van de huishoudens betaalt op tijd. Een verbetering van deze situatie zou de ruimte creëren voor een upgrade van de Panamese afvalsector. De Panamese autoriteiten hebben verder belangstelling voor de mogelijkheden van waste-to-energy voor grootschalige afvalverwerking.

Klik hier om het rapport van Joris Moerenhout te downloaden.

Ga naar boven