Nieuwsarchief

Het Colombiaanse Planning Instituut (DNP) heeft op 21 december 2015 een rapport uitgebracht over afvalmanagement in Colombia. Dit rapport is onderdeel van de Colombiaanse Strategie voor Infrastructurele Ontwikkeling. President Juan Manuel Santos wil dat Colombia zich uiterlijk begin 2018 aansluit bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Verbetering van de situatie rond afval is hiervoor één van de vereisten.

Elk jaar wordt in Colombia 11,6 miljoen ton afval geproduceerd, bijna 0,7 kilo per persoon per dag. De hoofdstad Bogotá is de grootste leverancier: 6.300 ton/dag. De provincie Antioquia (hoofdplaats Medellín) is tweede met 3.260 ton/dag, en de Valle del Cauca (Cali) derde met 3.072 ton/dag. Slechts 17% van het afval wordt momenteel gerecycled. Scheiding aan de bron en gescheiden inzameling zijn nog zeldzaam.

Stortplaats in ColombiaIn de komende vijf jaar raken in 321 van de 1.102 gemeenten de stortplaatsen vol. Grote plaatsen als Bucaramanga (1 miljoen inwoners), Armenia (292.000), Manizales (440.000) en Neiva (373.000) krijgen hiermee te maken. De stortplaats Doña Juana van Bogotá (7,9 miljoen inwoners) is over zeven jaar vol. De verwachting is dat dit grote gevolgen zal hebben voor het milieu omdat veel overheden geen lange termijn strategie hebben voor afvalverwerking. Eind 2015 moesten alle gemeenten hun geactualiseerde Afval Management Plan (PGIRS) inleveren maar 80% heeft dit nog niet gedaan.

Volgens de DNP studie zijn er in Colombia 167 ongecontroleerde stortplaatsen, waar 4% van het landelijke afval wordt gestort. Dit speelt voornamelijk in steden aan de Caraïbische Zee en de Stille Oceaan. De provincies (in Colombia: departementen) met de meeste illegale stortplaatsen zijn Bolívar (29), Chocó (25), Magdalena (18), Cauca (14) en Nariño (9). De voornaamste steden met dit probleem zijn Quibdó, Riohacha, Buenaventura, Barrancabermeja en Puerto Asís. Er zijn 62 geautoriseerde regionale stortplaatsen in Colombia, waar 91% van het afval wordt gestort afkomstig van 803 gemeenten. Opvallend is het verschil in dekking voor wat betreft afvalinzameling tussen de steden (97,4%) en platteland (24,1%).

DNP schat dat in de komende tien jaar de hoeveelheid afval in Colombia met 20% zal stijgen. De aanbeveling is om in de provinciale en gemeentelijke bestemmingsplannen ruimte op te nemen voor nieuwe stortplaatsen en installaties voor afvalverwerking en recycling. Er is veel geld nodig voor de verlenging van de levensduur van bestaande stortplaatsen, de gecontroleerde sluiting van (167) vuilnisbelten in kleine gemeenschappen, de introductie van gescheiden inzameling en de ontwikkeling van infrastructuur voor afvalverwerking en -recycling. DNP beveelt aan om per decreet concrete doelen te stellen voor scheiding aan de bron en recycling, om hergebruik van uniform organisch afval (bijv. snoeiafval) actief te bevorderen en om op stortplaatsen van 7.000+ ton/maand biogas op te wekken. Dat laatste moet in Colombia een 6% reductie van broeikasgas-emissies tot gevolg hebben per 2030.

Langs deze lijnen ontwikkelt de Colombiaanse overheid momenteel het Nationale Afvalplan voor de komende 20 jaar. In dit plan zal de informele sector (de waste pickers) zijn rol behouden bij de inzameling van recyclables, maar wordt ook een impuls gegeven aan de toepassing van energie-terugwinning uit afval, compostering en mechanisch-biologische afvalverwerking. Verder wordt nagedacht over een actieve bevordering van scheiding aan de bron en recycling.

Road Show Waste ColombiaOnder het motto: "Afval: van Realiteit naar Toekomst" vond van 8 t/m 16 februari 2016 in Colombia een Road Show Afval plaats. Meer dan 600 vertegenwoordigers van de Colombiaanse afvalsector maakten kennis met de Nederlandse benadering van afvalmanagement en verkenden mogelijkheden voor samenwerking en handel met de deelnemende Nederlandse bedrijven.

De timing van de Road Show, die werd aangevoerd door de Nederlandse Ambassadeur in Colombia Dhr. Robert van Embden, was niet toevallig gekozen. Per 1 januari 2016 is in Colombia een nieuw team van burgemeesters en gemeentelijke en provinciale bestuurders aangetreden. Zij zullen de komende vier jaar het beleid bepalen. De tournee leidde langs vier van Colombia's grootste steden: Bogotá, Bucaramanga, Medellín en Cali. In elk van deze steden werd het evenement geopend door Linda Breukers, die een overzicht gaf van de al drie jaar lopende samenwerking tussen Nederland en Colombia rond afvalmanagement. Als hoofd van het "Holland House Waste Window" zal Linda de komende jaren het bruggenhoofd blijven voor de Nederlandse afvalsector in Colombia. Herman Huisman, Internationaal Expert van Rijkswaterstaat Leefomgeving, presenteerde vervolgens de highlights van het Nederlandse afvalbeleid van de afgelopen decennia. Speciale aandacht ging uit naar Nederlandse ervaringen met samenwerking van afvaldiensten. In de woorden van David Linares, vertegenwoordiger van het Colombiaanse bedrijf HevCo: “We zijn nu meer dan ooit overtuigd van de noodzaak van regionale samenwerking rond afvalbeheer”.

De meegereisde Nederlandse bedrijven presenteerden zich vervolgens: VDL Translift met de inzamellogistiek inclusief zijladers; Wequips/Bollegraaf met single stream recycling oplossingen; GMT met beheersoftware voor afvalmanagement; het Colombiaanse HevCo als vertegenwoordiger van RAVO en Geesinknorba; Trisoplast met minerale afdichtingen voor stortplaatsen plus het bedrijf CoCrear met oplossingen voor organisch afval. Tijdens matchmaking sessies werd de basis gelegd voor handel en samenwerking in de komende jaren.

De Road Show was een initiatief binnen het PIB/G2G programma "Afval(-water) Business Colombia" en werd georganiseerd door het Holland House Waste Window in samenwerking met de Colombiaanse Associatie van Nutsbedrijven ANDESCO. Het PIB/G2G programma loopt nog tot medio 2016. Het eerstvolgende evenement is een inkomende missie van ca 10 hooggeplaatste vertegenwoordigers van de afvalsector in de week 30 mei tot 3 juni. De kick-off van deze missie is in Nederland; de delegatie eindigt met een tour langs de Nederlandse afvalbedrijven op de IFAT in München.

ENVAQUA: dat is de naam van de fusievereniging van de Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie en Aqua Nederland. Op 22 januari 2015 werd de fusie ingeluid met een indrukwekkende lasershow in de voormalige Hervormde kerk te Oud-Zuilen. ENVAQUA vertegenwoordigt 121 aangesloten bedrijven. Voorzitter Erwin Dirkse van DMT Environmental Technology kondigde aan dat de nieuwe vereniging volop gaat inzetten op belangenbehartiging van de milieutechnologie sector en het aanjagen van innovatie en export. De nadruk ligt op momenteel watertechnologie, maar er is ook veel aandacht voor afvalmanagement, bodem, luchtkwaliteit en duurzame energie. Binnenkort wordt de nieuwe website van de vereniging gelanceerd op www.envaqua.nl.

Nederland timmert met succes aan de weg op de Colombiaanse milieumarkt. Het Internationale Congres en Beurs van de Colombiaanse Associatie van Milieuingenieurs ACODAL (9-11 sep in Santa Marta) kleurt oranje met Nederland als Speciaal Genodigd Land. Dit is het belangrijkste milieu-evenement van het jaar in Colombia met 1600 deelnemers, 100 congrespresentaties en ca 100 beursstands. Nederland presenteert zich met een Holland Stand, bijdragen van experts en drie masterclasses. Door deel te nemen aan de handelsmissie staat u volop in de oranje schijnwerpers! Het voorlopige programma is:

  • 6 sep: aankomst in Bogotá
  • 7-8 sep: Intro zakendoen in Colombia; matchmaking op maat en projectbezoeken, avond 8 sep vertrek naar Santa Marta
  • 9 sep: Welkomstborrel en deelname aan ACODAL Congres en Beurs
  • 10 sep: Nederlands-Colombiaans matchmaking evenement; 's middags ambassadeborrel
  • 11 sep: Follow-up matchmaking en projectbezoeken, 's avonds terugreis naar Nederland


De missie is onderdeel van het Partners for International Business programma "Afval(-water) Business Colombia (ABC)". Deelname staat ook open voor Nederlandse bedrijven die niet deelnemen aan het ABC programma. De deelnamekosten bedragen dan EUR 950 plus reis en verblijf. Leden van ENVAQUA betalen EUR 750. Het evenement wordt georganiseerd door MetaSus in samenwerking met het Holland Colombia Water Platform, het Holland House Waste Window, de Nederlandse Ambassade in Bogotá, Rijkswaterstaat, de Transitie Faciliteit Nederland-Colombia en het NCH.

Het marktrapport "Expert mission on integrated solid waste management in Bolivia" (50 pp) is inmiddels beschikbaar en downloadable op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ga naar boven